Om JEIT

Bilde av Jehans Storvik, daglig leder i JEIT
Jehans Jr Storvik, daglig leder i JEIT

JEIT er et firma som tilbyr utvikling av websider, Digital Markedsføring, og IT Rådgivning. Tilholdssted er i gründerfellesskapet BETA i 2. etasje Liehjørna(Gamle Frivillighetssentralen) i Vågå, Oppland. Jehans Jr Storvik er daglig leder, og eneste ansatte.

Jehans Jr Storvik – CV

2015-2016 DevOps/Programmerer hos Axo Finans hvor kommunikasjonssystemer ble utviklet ved hjelp av PHP og SOAP/REST Webservices. Bruk av java for utvikling av internprogrammer.

2014 Programmerer hos Norkart. Utvikling av kart- og eiendomstjenester i C# .NET

2012-2013 Assistentlærer på NTNU avd. Gjøvik, i fagene Grunnleggendes programmering i C++, og Objekt Orientert programmering i C++.

Se også min Linkedin profil for mer detaljer.

Utdannelse

2014-2016 Mastegrad i Network and Systemadministration ved Universitet i Oslo.

2011-2014 Bachelorgrad i Systemutvikling ved NTNU avd. Gjøvik.

Publikasjoner

2014 – Quickeval – A web application for psychometric scaling experiments.
Link til PDF

Stikkordsliste med kompetanse

C++, PHP, MySQL, Java, Real-time databaser, SOAP/REST Webservices, XML, HTML, CSS, Javascript, Bash, Python, Angular.js, Iptables, Linux, serverdrifting, Puppet, DevOps, Systemutvikling, App-utvikling, OpenStack, Cloud Computing, Microservices, IncludeOS, Unikernel, IT Ledelse, Powershell, POSIX, SEO, AdWords, Laravel.